Haber

TBMM güvenliği özel güvenlik tarafından sağlanacak

TBMM Özel Güvenlik görevlileri tarafından korunacak haberi TBMM tarafından tekzip edildi:

Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bir açıklama geldi. İşte o açıklama:
“İnternet sitenizde 13 Ağustos 2013 tarihinde “Meclisin güvenliğinin polisten alınıp özel güvenliğe geçeceğine dair” kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren bir haber yayımlanmıştır. Bu kapsamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
Haberde aktarılan bilgiler sadece millî saraylarla ilgili olup, bahse konu haberin, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde güvenlik hizmetlerinin özel güvenliğe devredilmesi” yönünde yanlış bir algı oluşturması sebebiyle gerekli düzeltmenin yapılması elzem görülmüştür.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün “Kolluk Tedbirleri” başlıklı 164 üncü maddesi ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun “Güvenlik Hizmetleri” başlıklı 40 ıncı maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kullanım alanlarında güvenlik, İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen polis kuvvetince sağlanmaktadır.
İstanbul’da, milli saraylardaki yoğun ziyaretçi trafiğinin bazı mekânlarda, mekân ve obje güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle;
-Özellikle ziyaretçi yoğun bölgelerde mekân ve objelere yönelik alarm sisteminin kurulması,
-“Bahçe ve bina güvenliğinin sağlanması için yetişmiş özel güvenlik istihdam edilmesi”.
-Tarihi obje nakillerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için uzman bir ekip ve özel imâlat bir aracın temin edilmesi hususunda gerekli çalışmaların yapılması, faaliyetleri, İstanbul’da Milli Saraylardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığımız bünyesindeki Müzecilik ve Tanıtım Başkanlığının 2013 yılı hedefleri arasındadır ve TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı 2013 Eylem Planında da yer almaktadır. “

TEKZİP EDİLEN 13.8.2013 tarihli HABER ŞÖYLE İDİ…

Güvenlik işi askerlerden polise devredilen TBMM’nde, bu kez özel güvenlik görevlileri görev yapacak.

TBMM Yeni Eylem Planı’nda polisin sağladığı güvenlik hizmetinin, yıl sonuna kadar aşamalı olarak özel güvenliğe devredilmesi öngörülüyor.

Bir süre önce (*) askerden polise geçen TBMM güvenliği özel sektöre geçecek. Öncelikle polis ile birlikte çalışacak özel güvenlik görevlileri daha sonraki zamanlarda tamamen güvenlikten sorumlu olacak. Özel güvenliğin yoğun ziyaretçi akışının olduğu birimlerde görev yapması planlanıyor.

Meclis’in yeni Eylem Planı’nda şu konulara değiniliyor:

“Yoğun ziyaretçi trafiği bazı mekanlardaki güvenliği tehdit etmektedir. Özellikle ziyaretçi yoğunluğu olan bölgelerde mekan ve objelere yönelik alarm sistemi kurulacak. Bahçe ve bina güvenliğinin sağlanması için yetişmiş özel güvenlik istihdam edilecek. Tarihi obje nakillerinin daha sağlıklı yapılabilmesi için uzman bir ekip ve özel imalat bir aracın temini edilmesi hususunun 2014 yılı bütçesine konulacak”

Projenin gerçekleşme tarihi olarak Aralık 2013 öngörülürken, Kültür varlığı olarak tescilli TBMM Ana Binasının mevcut ve ilk durumuna ait projelerin hazırlanarak, proje altyapısının oluşturulacağı de belirtildi. Yeni inşa edilen binalarda, azami oranda güneş enerjisinden yararlanılması için gerekli tesisatın kurulmasının sağlanacağı da belirtildi.

(*) TBMM güvenliği özel güvenlik tarafından değil Polis tarafından sağlanacak haberinde belirtildiği gibi 2011 senesindeki değişiklik ile TBMM güvenlik görevinin Asker veya Özel güvenlik tarafından değil, Polis tarafından sağlanması gerektiğine dair yasal düzenleme yapılmıştı.

Haber konusu : TBMM güvenliği özel güvenlik tarafından sağlanacak hakkında

Sektörel Reklamlar:
ISP Özel Güvenlik İş İlanları

One comment

  1. Memilo

    Bakın şimdiden söylüyorum TBMM güvenliğini %99 Akdeniz güvenliğe ihale ederler sanırım (Ekmek parasına, mecburen Akdeniz güvenlikte çalışıyorum). Hadi göze batmayayım diye 1-2 daha yan firma var onlara da verirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.