Haber

Hastanelerde silahlı özel güvenlik görevlileri çalışacak

Hastane özel güvenlik görevlileri silah kullanma yetkisine sahip olacak.
TBMM Sağlık Personeline karşı artan Şiddet Olaylarının Araştırılması ve Alınması Gereken tedbirlerin tespiti için Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Sarıbuva ve EGM Polis Merkezleri ve Suç Önleme Şube Müdürü Ali Kaya’nın görüşlerine başvurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Sarıbuva, komisyonda yaptığı sunumda Türkiye’de 1285 özel güvenlik şirketi bulunduğunu, fiilen çalışan özel güvenlik görevlisi sayısının ise 263.199 olduğunu açıkladı. Özel güvenlik eğitim kurumlarınca 100-120 saat arasında bir eğitim verildiğini aktaran Sarıbuva, bu eğitimlerde “Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları”, “Güvenlik Tedbirleri”, “Güvenlik Sistemi ve Cihazları”, “Temel İlk Yardım”, “Yangın Güvenliği ve Tabii Felaketlerde Müdahale Tarzı”, “Uyuşturucu Madde Bilgileri”, “Etkili İletişim”, “Kalabalık Yönetimi”, “Kişi Koruma”, “‘Özel Güvenlik-Genel Kolluk İlişkileri”, “Silah Bilgisi ve Atış” dersleri verildiğini belirtti.

“Hastanelerin Acil servislerinde görev yapan özel güvenlik elemanlarına boy şartı getirilebilir”

Hastanelerde sağlık çalışanlarına karşı vukuubulan şiddetin azaltılması için bazı önerilerde de bulunan Sarıbuva, fiziki yapının karşı tarafın psikolojisini de etkileyeceğini belirterek, Hastane güvenliği konusunda “İhale aşamasında acil servislerde özel güvenlik görevlilerinin boyunun 1,75 ya da 1.85’in altında olamaz diye şartlar konulabilir.” önerisinde bulundu. Sarıbuva, özel güvenlik personelinin hasta ve hasta yakınlarıyla etkili iletişim kurabilmeleri için hizmet içi eğitimden geçirilebileceğini belirterek, “Panik butonu uygulaması geliştirilerek devam ettirilebilir. Risk analizleri yapılarak nerelerde ne tür özel güvenlik görevlisi çalıştırılacağı belirlenebilir. Hizmet alınan kurumlar da özel güvenlik görevlilerini kontrol edebilir.” diye konuştu

Hastanelerdeki özel güvenliğe alan eğitimi gerekli…

Sarıbuva, sunumunun ardından komisyon üyelerinin sorularını cevapladı. Hastane Alan eğitimi ile ilgili şu ana kadar hiçbir hastaneden kendilerine bir müracaat gelmediğini söyleyen Sarıbuva, bununla birlikte bir çalışma yürütüldüğünü aktardı. Sarıbuva, özel güvenlik hizmetlerine dair 5188 sayılı Yasa’da yapılacak değişiklik taslağında hastanede çalışacak özel güvenlik görevlilerine ayrı bir alan eğitiminin öngörüldüğünü söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin şu anki mevzuata göre hastanelerde silahlı olarak çalışmasının mümkün olmadığını hatırlatan Sarıbuva, taslağa hastanelerin bazı yerleri haricinde silahlı çalışmaya müsaade edecek bir düzenlemenin de konulduğunu ifade etti. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının kurulduğu bilgisini veren Sarıbuva, başkanlığın gelecek yılın başında faaliyete geçeceğini belirtti.

“Hastane, tek bir polis ile 24 saat süresince kontrol altında tutulamaz”

EGM Polis Merkezleri ve Suç Önleme Şube Müdürü Ali Kaya ise hastane irtibat görevlisi olarak görev yapan polisin, bir olay meydana gelmesi halinde ilk müdahalede bulunarak gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını temin etmekle yetkili olduğunu kaydetti. Çoğu polis merkezinde bir vardiya süreci içinde görevli personel sayısının irtibat görevlisi ve koruma hizmeti veren personel de dâhil 10-15 olduğuna dikkat çeken Kaya, “Bu polis merkezinin görev sahasında tam teşekküllü birden fazla hastane bulunması ve diğer nokta görevi yürüten yerler dikkate alındığında, bir vardiya süresi içinde 5 -6 personeli sadece nokta görevlisi olarak istihdam etmek gerekmektedir. Çok kısıtlı insan sayısı ile güvenlik hizmetlerinin sunulduğu dikkate alındığında, sadece tam teşekküllü ve acil müdahale birimlerine yoğun hasta girişi olan ilk müdahalenin yapıldığı hastanelerde hastane nokta görevlisi personel görevlendirilebilmektedir. Günlük 10-50 bin arasında kişinin hizmet aldığı bu büyük hastanelerimizde şiddet olaylarını önlemede görevli nokta polislerinin ifa edecekleri görevlerin sınırlı kalacağı ve bu personelin çok geniş bir mekânsal alanda hizmet sunan bu sağlık kurumlarını, güvenlik yönünde en küçük mekânsal alana kadar her zaman kontrol altında bulundurmasının mümkün olmayacağı açıktır.” şeklinde konuştu.

Yoğun insan trafiğinin hastanede görev yapan tek bir nokta görevlisi polis ile 24 saat kontrol altında tutulmasının mümkün olmadığını dile getiren Kaya, “Hastane nokta görevlisi personelimiz daha çok meydana gelen ve ortaya çıkan müessif olaylar nedeni ile kişilerin intikal ettiği büyük hastanelerde ve acil müdahale birimlerinde gelen adli olayları tespit etmek ve suç soruşturması yürüten birimlere iletmek üzere görev yapmaktadır.” dedi. Kaya üniversite hastaneleri dâhil, Türkiye genelinde 392 hastanede polis noktası bulunduğu bilgisini paylaştı.

Haber konusu : Hastanelerde silahlı özel güvenlik görevlileri çalışacak hakkında

Sektörel Reklamlar:
ISP Özel Güvenlik İş İlanları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.