Haber

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi sektörü sorguladı

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi, özel güvenlik sektörünün problemlerini tartışmak üzere Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde toplantı düzenledi.​  Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Başkan Yardımcısı Oryal Ünver’in tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından; güvenlik elemanlarının çalışma süreleri, özel güvenlik şubelerine yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılması, özel güvenlik ve koruma planlarının kaldırılması, sözleşme uzatma bildirimlerinin kaldırılması, güvenlik denetim formlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi hususları ele alındı. Özel güvenlik ile ilgili yazılı kaynakların hazırlanması, toplumdaki özel güvenlik algısı ile sektörün tanınırlık ve bilinirliğinin arttırılması için çeşitli projeler düzenlenmesine karar verildi. Sektörün temsilcileri, Meclis Başkanı Hasan Gazi Özer’in özverili bir biçimde sorunların çözümü için uğraştığın belirterek, Özer’e teşekkür ettiler. Problemlerin büyük ve birbirine geçmiş bir durumda olduğunu ifade eden meclis üyeleri, bunları “yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar”, “piyasadan kaynaklanan sorunlar”, “işverenlerden kaynaklanan sorunlar” ve “eğitimden kaynaklanan sorunlar” şeklinde kategoriler altında topladılar. Özel Güvenlik sektörünün; iş güvenliği ve işçi sağlığı, ihale mevzuatı, kıdem tazminatı, mesai süreleri ve AB uyum süreci ile ilgili çok sayıda konuyu içerdiğinin tespit…

Haber

Özel Güvenlik Ara Yönetici Sertifika Eğitimi

Özel güvenlik sektörü için ara yönetici yetiştirmek üzere sertifika eğitimi verecek olan İstanbul Aydın Üniversitesi yöneticilik konusunda sertifika programı düzenleyecek.   İstanbul Aydın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen sertifika programı, üniversitenin Florya’daki kampüsünde 21 Nisan 2012 Cumartesi günü başlayacak.   Özel güvenlik personellerinin entelektüel kapasitelerini ve mesleki yeterliliklerini artırma, özel yönetim kademelerinde yükselmelerine olanak sağlama ve özel güvenlik mesleğine olan saygınlığı pekiştirmeyi amaçlayan sertifika programına katılanlara, “Beden Dili“, “Baskı Altında Hareket ve Şüpheli Belirtiler“, “Yöneticiler İçin İletişim ve Liderlik“, “Terör ve Terör Örgütleri“, “Kişisel Güvenlik ve Farkındalık“, “Teknik Yabancı Dil Eğitimi” gibi eğitimler verilecek.   Akademik Direktörlüğü Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan Özeroğlu, Akademik Koordinatörlüğü ise Hülya Çoban tarafından yürütecek olan programa “Özel Güvenlik Kimlik Kartı“na sahip güvenlik görevlileri katılabilecek. Özel güvenlik ara yönetici sertifika programı, 26 Mayıs 2012 tarihinde sonaerecek.   Kaynak: AA

Haber

Türk özel güvenlik sektörü yabancı ve Yahudilerin elinde

Özel güvenlik şirketlerinin yüzde 60’ı yabancı sermayeli. En büyük yabancı sermaye payı da Yahudi sermayeli güvenlik firmaları. MHP’nin, TBMM Genel Kurulunda, özel güvenlik görevlilerinin sorunlarının çözümlenmesi için verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi kabul edilmedi. MHP Isparta Milletvekili Nevzat Korkmaz Önerinin lehinde konuşurken, özel güvenlik mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini, Özel güvenlik görevlilerinin olumsuz koşullarda ve asgari ücretle çalıştığını, görevlilerin karın tokluğuna çalıştırılan çağdaş köleler haline getirildiğini söyledi. Nevzat Korkmaz Korkmaz, güvenlik sektöründe 1400 kayıtlı özel firmadan sadece 300’ünün faaliyette olduğunu kaydederek, şunları vurguladı: “Özel güvenlik kuruluşlarının yüzde 60’ı yabancı sermayeli. En büyük yabancı sermaye payı da Yahudi sermayesi. (*)Türkiye’de 232.000 polis varken, özel güvenlik elemanı sayısı 170.000. Bu sayı bir çok ülkenin ordusundan fazla. 170 bin kişilik silahlı bir güç yabancı sermayenin, Yahudi sermayesinin kontrolü altında. Yahudi düşmanlığı yapmıyoruz ancak Yahudi aleyhtarlığı üzerine istismar politikaları üreten AKP’nin iki yüzlülüğüne dikkat çekmek için bu bilgilerin kamuoyunca bilinmesi gerekiyor….

Haber

Özel güvenlik sektörü standartları şart

Özel güvenlik sektörü temsilcileri 2012 senesinde üzerinde durulması gereken en önemli hususun yeni bir Özel Güvenlik İş Kanunu çıkarılması olduğu konusunu vurguladı.  Anadolu ajans muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi, TOBB İstanbul Hizmet Binasında sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı Hasan Gazi Özer, elektronik güvenlik sistemleri konusunda standart eksikliğinden yakınarak, ”Ülke elektronik güvenlik sistemleri çöplüğü haline geldi. Hukuki bir düzenleme şart” dedi. Özer, bu alanda yedek parça sıkıntısı çekildiğini, ürün bazında standart getirilmesi gerektiğini belirtti. Alarm merkezi kurmak, işletmek, elektronik güvenlik sistemi kurmak veya pazarlamak gibi konularda mutlaka hukuki düzenlemeler yapmak ve bu işleri hakkıyla, prosedürlere uygun olarak yapanları korumak gerektiğini dile getiren Özer, kamu ihale sistemi ile ilgili sıkıntılardan söz etti. Bu sıkıntıların sadece Kamu İhale Kurumu ile ilgili olmadığını, birçok bakanlığı ilgilendirdiğini belirten Özer, konunun çok boyutlu olarak, bütün bakanlıklar nezdinde dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.  Özel Güvenlik Kanunu : TOBB Türkiye Özel…

Bilgi

Türkiye’de Özel güvenlik sektörünün geleceği

Türkiye’de oldukça geniş bir istihdam yaratan özel güvenlik sektörü dünyaya paralel, ancak her sektörde olduğu gibi biraz geriden takip etse de aşağıdaki araştırma (Özel Güvenlik Şirketleri ve Savaşın Özelleştirilmesi) Türkiyede özel güvenlik şirketlerinin nasıl bir yapıya bürünmek zorunda kalacağına önemli delil teşkil ediyor. Yazıyı hazırlayan: İsveç, Uppsala Universitesinden Arda Can Çelik olup, makale niteliğindeki bu bilimsel araştırmayı herhangi bir ekleme veya yapılmaksızın yayınlıyoruz. Özel Güvenlik Şirketleri ve Savaşın Özelleştirilmesi Yeryüzündeki askeri güvenlik harcamaları 2010 itibari ile ek ve gizli askeri proje kaynakları bilinemediğinden söz konusu kalemler hariç tutulursa 1.70 trilyon dolar seviyesinde seyretmektedir. Özel güvenlik firmalarının dünya piyasalarındaki payı ise 2010 sonu verileri temel alınınca 100 milyar dolardan fazla bir market payına sahiptir. Ülkemizde özel güvenlik şirketleri askeri hizmetleri içermeyen silahsız kolluk görevleri icra ederken dünya genelinde bu kavram çok daha farklı boyuttadır. Öyle ki özel güvenlik şirketleri denildiğinde özel askeri hizmetler, lojistik ve tüm silahlı güvenlik hizmetleri bu alana…