Haber

Özel Güvenlik Maaşları için zam var mı?

Özel Güvenlik Görevlisi Maaş Zamları Ne Kadar Olacak? Maaş zammı bekleyen özel güvenlik görevlileri için kanun tasarısı düzenleniyor. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine ilişkin yasada yapılması öngörülen değişiklikle, özel güvenlik görevlilerinin daha fazla maaş alması düşünülüyor. TC İçişleri bakanlığı, kurulacak olan özel güvenlik komisyonu kararı ile görev aldıkları İle ve silahlı veya silahsız olarak görev yapan güvenlik görevlilerinin alacakları maaş zammı  %30 ile %70 arasında olması planlanıyor. Buna göre, büyükşehirlerde silahlı güvenlik görevlileri asgari ücretin yüzde 70 i, Silahsız güvenlik görevlileri ise yüzde 30 u fazlası oranında zam alacak. Ancak büyükşehir harici illerde güvenlik görevlileri maaş zamları yüzde 30. Güvenlik görevlilerine yapılacak olan zamlar brüt asgari ücret esas alınarak yapılacak. Güvenlik görevlilerine yapılacak olan zamlar gerçekleştiği zaman bir güvenlik görevlisinin maaşına ortalama 250 ila 400 TL arasında zamlanmış olacak. Ancak konuya diğer iş kollarından itirazlar da var. Bazı işçi ve temsilcileri, kanunun özel sektördeki maaşları düzenleme yetkisi olmadığını, eğer olacaksa tüm iş kollarında maaşların arttırılmasını,…