Haber

Meclis’te HDP’nin önerisi kabul edilmedi, tartışma çıktı

Meclis Genel Kurulu’nda HDP, cezaevlerinde yaşandığı öne sürülen hak ihlalleri ve görüş engelinin ortadan kaldırılması amacıyla araştırma önergesi verdi. Önerge ile ilgili görüş belirtmek üzere kürsüye gelen HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in 180 gündür açlık grevinde olduğunu belirterek, “Abdullah Öcalan üzerinde yürütülen mutlak tecritin kaldırılması için açlık grevinde. Yani 180 gündür bu Meclis’in bir üyesi açlık grevinde. 30 siyasi tutsak, tecridin kaldırılması için ölüm orucuna başladı. Tabii ki mesele sayılar değil, mesele insan yaşamı. Bütün milletvekili arkadaşlarımıza tekrar sesleniyorum, 188 gündür aç bir milletvekili var ve o milletvekilinin yaşamından da bütün bu sıralarda oturan arkadaşlarımız sorumlu ve onu yaşatma görevi vardır. Bu görev ve sorumluluğa bütün Meclis’i tekrar davet ettiğimi belirtiyorum” dedi. “8 YILDIR GÖRÜŞME YOKTUR, İFADESİ DOĞRU DEĞİLDİR” AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti’nin ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışında bir parti olduğunu bildirerek, “İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan’la görüşme meselesi uzun zamandır…

Haber

Adana’da özel güvenlik görevlileri biber gazı kullanmak zorunda kaldı

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nde; Kötü kokular yaydığı için kapatılması istenen mezhabanın 3 sene daha faaliyetine devam etmesi kararı verilmesi sebebiyle, toplantıyı izlemek isteyen mahalle halkı ve özel güvenlik görevlileri arasında şiddetli tartışma yaşandı. Özel güvenlik personelinin, tartıştıkları iki şahsın yüzüne yakın mesafeden biber gazı sıkması üzerine arbede çıktı. Bu duruma kızan mahalle halkı fuayedeki çiçekleri söküp, fırlattı. Gürültüyü duyarak salondan çıkan bazı Meclis üyeleri, öfkeli halkı güçlükle sakinleştirdi. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2013 Eylül ayı olağan toplantısında, merkez Yüreğir İlçesi Seyhan Mahallesi’nde belediye mülkiyetinde olan ancak ihale ile işletmeye verilen mezbahanın kapatılması ve yeni bir tesis yapılması görüşüldü. Mezhabanın pis koku yaymasından şikayetçi olan yaklaşık ELLİ vatandaş da toplantıyı izlemek için belediyeye geldi. Adana Belediye Meclisi, yeni tesis yapılıncaya kadar mevcut mezbahanın 3 yıl daha faaliyetlerine devamı yönünde karar verdi. Toplantı salonunda yer olmadığı için fuayede bekleyen vatandaşlar, mezbahanın 3 sene daha kalacağına dair kararı duyunca içeri girmek istediler. Fakat…

Haber

TBMM güvenliği özel güvenlik tarafından sağlanacak

TBMM Özel Güvenlik görevlileri tarafından korunacak haberi TBMM tarafından tekzip edildi: Konuyla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından bir açıklama geldi. İşte o açıklama: “İnternet sitenizde 13 Ağustos 2013 tarihinde “Meclisin güvenliğinin polisten alınıp özel güvenliğe geçeceğine dair” kamuoyunu yanlış yönlendirmeye sebebiyet veren bir haber yayımlanmıştır. Bu kapsamda kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlamak üzere aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Haberde aktarılan bilgiler sadece millî saraylarla ilgili olup, bahse konu haberin, “Türkiye Büyük Millet Meclisinde güvenlik hizmetlerinin özel güvenliğe devredilmesi” yönünde yanlış bir algı oluşturması sebebiyle gerekli düzeltmenin yapılması elzem görülmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün “Kolluk Tedbirleri” başlıklı 164 üncü maddesi ile 6253 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanununun “Güvenlik Hizmetleri” başlıklı 40 ıncı maddesine istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kullanım alanlarında güvenlik, İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen polis kuvvetince sağlanmaktadır. İstanbul’da, milli saraylardaki yoğun ziyaretçi trafiğinin bazı mekânlarda, mekân ve obje güvenliğini tehdit etmesi sebebiyle; -Özellikle ziyaretçi…

Haber

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi sektörü sorguladı

TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi, özel güvenlik sektörünün problemlerini tartışmak üzere Ankara’da TOBB Birlik Merkezi’nde toplantı düzenledi.​  Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi Başkan Yardımcısı Oryal Ünver’in tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından; güvenlik elemanlarının çalışma süreleri, özel güvenlik şubelerine yapılan bildirimlerin elektronik ortamda yapılması, özel güvenlik ve koruma planlarının kaldırılması, sözleşme uzatma bildirimlerinin kaldırılması, güvenlik denetim formlarının gözden geçirilmesi ve yenilenmesi hususları ele alındı. Özel güvenlik ile ilgili yazılı kaynakların hazırlanması, toplumdaki özel güvenlik algısı ile sektörün tanınırlık ve bilinirliğinin arttırılması için çeşitli projeler düzenlenmesine karar verildi. Sektörün temsilcileri, Meclis Başkanı Hasan Gazi Özer’in özverili bir biçimde sorunların çözümü için uğraştığın belirterek, Özer’e teşekkür ettiler. Problemlerin büyük ve birbirine geçmiş bir durumda olduğunu ifade eden meclis üyeleri, bunları “yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar”, “piyasadan kaynaklanan sorunlar”, “işverenlerden kaynaklanan sorunlar” ve “eğitimden kaynaklanan sorunlar” şeklinde kategoriler altında topladılar. Özel Güvenlik sektörünün; iş güvenliği ve işçi sağlığı, ihale mevzuatı, kıdem tazminatı, mesai süreleri ve AB uyum süreci ile ilgili çok sayıda konuyu içerdiğinin tespit…

Haber

Özel güvenlik sektörü standartları şart

Özel güvenlik sektörü temsilcileri 2012 senesinde üzerinde durulması gereken en önemli hususun yeni bir Özel Güvenlik İş Kanunu çıkarılması olduğu konusunu vurguladı.  Anadolu ajans muhabirinin edindiği bilgiye göre, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclisi, TOBB İstanbul Hizmet Binasında sektördeki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıda, TOBB Türkiye Özel Güvenlik Hizmetleri Meclis Başkanı Hasan Gazi Özer, elektronik güvenlik sistemleri konusunda standart eksikliğinden yakınarak, ”Ülke elektronik güvenlik sistemleri çöplüğü haline geldi. Hukuki bir düzenleme şart” dedi. Özer, bu alanda yedek parça sıkıntısı çekildiğini, ürün bazında standart getirilmesi gerektiğini belirtti. Alarm merkezi kurmak, işletmek, elektronik güvenlik sistemi kurmak veya pazarlamak gibi konularda mutlaka hukuki düzenlemeler yapmak ve bu işleri hakkıyla, prosedürlere uygun olarak yapanları korumak gerektiğini dile getiren Özer, kamu ihale sistemi ile ilgili sıkıntılardan söz etti. Bu sıkıntıların sadece Kamu İhale Kurumu ile ilgili olmadığını, birçok bakanlığı ilgilendirdiğini belirten Özer, konunun çok boyutlu olarak, bütün bakanlıklar nezdinde dile getirilmesi gerektiğini vurguladı.  Özel Güvenlik Kanunu : TOBB Türkiye Özel…

Haber

TBMM güvenliği özel güvenlik tarafından değil Polis tarafından sağlanacak

TBMM’nin güvenliğinin özel güvenlik birimlerine verilmesi gündemde iken Polis tarafından sağlanması önerisi benimsendi.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu alt komisyonunda, TBMM Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu Teklifi üzerindeki çalışmalar tamamlandı.   Alt komisyon, Meclis İdari Teşkilatının yetki ve sorumluluklarını düzenleyen kanun teklifi üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Alt komisyonda, Meclisin güvenliğinin TBMM bünyesinde oluşturulacak güvenlik birimince sağlanmasına ilişkin maddede de değişiklik yapılması önerildi. Özel güvenlik uygulamasından vazgeçilmesi benimsendi. Bunun yerine Anayasa’nın 95. maddesindeki, ”Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün bina, tesis, eklenti ve arazisinde kolluk ve yönetim hizmetleri Meclis Başkanlığı eliyle düzenlenir ve yürütülür. Emniyet ve diğer kolluk hizmetleri için yeteri kadar kuvvet ‘ilgili makamlarca’ Meclis Başkanlığına tahsis edilir” hükmündeki ”ilgili makamlar” ibaresi, ilgili kanununda ”Emniyet Genel Müdürlüğü” olarak tanımlandı. Böylece Meclisin güvenliğinin, polis tarafından sağlanması öngörüldü. Asker gidiyor  Teklifteki askeri taburun Meclisten ayrılmasını öngören düzenleme ise alt komisyonda korundu. Alt komisyonda, Meclisteki TBMM Baştabipliğinin, Sağlık Bakanlığına bağlı bir birim haline getirilmesi de…

Haber

Meclis Güvenlik Görevlilerini Sorunlarını Araştıracak

CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, TBMM Başkanlığı’na, özel güvenlik sektöründe çalışanların sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarını araştırmak üzere komisyon kurulması için önerge verdi. Avrupa Özel Güvenlik Şirketleri Birliği’nin yayımladığı raporda, Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük özel güvenlik sistemine sahip ülkesi olarak yer aldığına dikkat çeken Köse, şöyle dedi: “Rapora göre en az sayıda özel güvenlik görevlisi İtalya, İspanya, Malta, Danimarka, Belçika ve Litvanya’da bulunmaktadır. Türkiye’den sonra özel güvenlik elemanının en yoğun olduğu ülkeler ise Almanya, Polonya, Fransa, İngiltere, Romanya ve Macaristan olarak sıralanmıştır.” Türkiye’de, 168 bin 975 kişilik özel güvenlik elemanı istihdam edildiğini ifade eden Köse, “Rakamlarda her ne kadar muallaklık olsa da ülkemizdeki özel güvenlik sayısı, dünyanın çok sayıda ordusundan büyük konuma gelmiştir” dedi. Türkiye’de 2004 yılından, bu yılın aralık ayı sonuna kadar faaliyet izni alan bin 270 özel güvenlik şirketi ile özel güvenlik elemanı yetiştiren 712 eğitim kurumu bulunduğuna dikkat çeken Köse, “Özel güvenlik elemanı çalıştırmak için şu…