Haber

MİT ve Emniyet mensuplarına büyük jest

MİT ve Genel kolluk mensuplarının eğitim şartı aranmaksızın özel güvenlik mensubu olmasını sağlayan ve Küçük sanayi sitelerinden DSİ’ye kadar birçok alanı ilgilendiren düzenleme komisyondan geçti. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi. 19 maddelik teklife, verilen önergelerle birçok yeni madde de eklendi. Özel güvenlik şirketlerince üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara sağlanacak koruma ve güvenlik hizmetlerinin, ilgili valiliğe en geç bir hafta önce yazılı olarak bildirilmesi zorunluluğu, teklifle ”Hizmetin başladığı gün mesai saati bitimine kadar” olarak değiştiriliyor. Bu düzenlemeyle şirketlerin cezai yaptırıma maruz kalmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Çalışma izni için 5 yılda bir ruhsat harcı ödemek zorunda olan özel güvenlik görevlileri, bir defaya mahsus ruhsat harcı ödeyerek görevlerine devam edebilecek. Özel güvenlik şirketlerinin yanı sıra alarm izleme merkezlerinde kurucu ve yönetici olarak çalışacaklar hakkında da güvenlik soruşturması yapılacak. Güvenlik soruşturması ve ateşli silah taşımayacak özel güvenlik görevlileri hakkında yapılacak arşiv araştırması, 5 yılda bir yenilenecek….